Käyttöehdot

Johdanto

 
Nämä käyttöehdot säätelevät Teknologiakartta.fi alustan käyttöä. Käyttämällä palvelua ilmoitat hyväksyväsi nämä käyttöehdot ja sitoudut noudattamaan niitä. Jos et hyväksy näitä käyttöehtoja, älä käytä palvelua. Ylläpitäjä pidättää oikeuden muuttaa, muokata, lisätä tai poistaa osia näistä käyttöehdoista milloin tahansa. Muutoksista ilmoitetaan kaikille käyttäjille erikseen sähköisesti. Mikäli käyttäjä jatkaa palvelun käyttöä muutosten julkaisemisen jälkeen hän samalla hyväksyy muutokset. 


Palvelun käyttö

Palvelu tarjoaa online-alustapalvelun yrityksien väliseen yhteistyöhön. Rekisteröityessään palveluun käyttäjän on annettava rekisteröintilomakkeessa vaaditut oikeat ja täydelliset tiedot ja pidettävä nämä tiedot ajan tasalla. Käyttäjät eivät saa julkaista palvelussa ilmoituksia, jotka katsotaan loukkaaviksi, seksistisiksi tai rasistisiksi. Käyttäjän on ymmärrettävä, että palvelulla ei ole määräysvaltaa muiden käyttäjien antaman tiedon tai käyttäjien sisällön laatuun, laillisuuteen, moraaliin, aitouteen tai oikeellisuuteen. Käyttäjien on käytettävä palvelua käyttöehtojen mukaisesti. Palvelun väärinkäyttö käyttäjän toimesta voi johtaa palvelun käytön keskeyttämiseen.

 
Tukikelpoisuus

Kaikki palvelun kautta sovitut tilaukset ovat tarjoajan ja tilaajan välisiä. Palvelulla ei ole vastuuta näistä kaupoista.


Käyttörajoitukset

Käyttäjällä ei ole oikeutta eikä oikeutta antaa muille lupaa tehdä mitään seuraavista: 

Tietojenkäsittely

Ylläpitäjä toimii rekisterinpitäjänä suhteessa kaikkiin henkilötietoihin, joita palvelu saattaa kerätä ja käsitellä liittyen yritysten palvelun käyttöön, kuten yhteystiedot ja käyttäjien tunnistetiedot. Ylläpitäjä käsittelee tällaisia henkilötietoja ajoittain voimassa olevan tietosuojakäytäntönsä mukaisesti. Palvelun tietosuojakäytäntö on saatavilla tässä: Tietosuojailmoitus (docx).

Käyttäjän luoma sisältö

Käyttäjä voi lähettää ja ladata sisältöä palveluun. Käyttäjä sitoutuu, että minkä tahansa palveluun lähettämäsi käyttäjäsisällön osalta sinulla on oikeus lähettää tällaista käyttäjäsisältöä, eikä tällainen käyttäjäsisältö ole vastoin tätä sopimusta, sovellettavaa lakia tai kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia (mukaan lukien rajoituksetta tekijänoikeudet). Käyttäjä ei saa ladata laittomia, loukkaavia, uhkaavia, herjaavia, kunnianloukkaavia tai muuten sopimattomia tietoja palveluun. Yhtiöllä on oikeus, mutta ei velvollisuutta, seurata palvelun sisältöä varmistaakseen tämän sopimuksen ehtojen noudattamisen. Jos ylläpitäjä uskoo, että mikä tahansa käyttäjäsisältö rikkoo tätä sopimusta, immateriaalioikeuksia tai mitä tahansa sovellettavaa lakia, ylläpitäjällä on oikeus poistaa tällaiset tiedot. Yritys on vastuussa kaikesta lähettämästään käyttäjäsisällöstä. Ylläpitäjä ei ole vastuussa käyttäjäsisällöstä eikä tue mitään käyttäjäsisällön sisältämää mielipidettä.

Rajoitetut valtuudet

Ylläpitäjä pyrkii kohtuullisesti pitämään palvelun toiminnassa. Tietyt tekniset vaikeudet tai huoltotoimenpiteet voivat kuitenkin ajoittain aiheuttaa väliaikaisia keskeytyksiä. Sovellettavan lain sallimissa rajoissa ylläpitäjä pidättää itsellään oikeuden milloin tahansa muuttaa tai lopettaa väliaikaisesti palvelun toiminnot ja ominaisuudet ilmoittamatta siitä etukäteen tai ilman erillistä ilmoitusta. Palvelua tarjotaan sellaisenaan ilman nimenomaista tai epäsuoraa takuuta tai minkäänlaista ehtoa. Tämä ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi kuluttajana.

Voimassaolo ja irtisanominen

Tämä sopimus tulee voimaan heti sen jälkeen, kun käyttäjä on viimeistellyt rekisteröinnin palveluun ja hyväksynyt tämän sopimuksen osana rekisteröintimenettelyä. Tätä sopimusta sovelletaan siihen asti, kunnes joko käyttäjä tai ylläpitäjä irtisanoo sen. Voit irtisanoa sopimuksen milloin tahansa. Ylläpitäjä voi irtisanoa sopimuksen tai keskeyttää pääsyn palveluun milloin tahansa, myös silloin, kun kyseessä on palvelun tosiasiallinen tai epäilty luvaton käyttö tai sopimuksen rikkominen. Jos sinä (yritys) tai ylläpitäjä irtisanoitte sopimuksen tai jos ylläpitäjä keskeyttää pääsyn palveluun, hyväksyt, että ylläpitäjällä ei ole mitään vastuuta sinua (yritystä) kohtaan.

Poikkeus

Jos jokin oikeudellinen tai muu toimivaltainen viranomainen julistaa minkä tahansa tämän sopimuksen määräyksen mitättömäksi, laittomaksi tai muutoin täytäntöönpanokelvottomaksi, tämän sopimuksen muut määräykset pysyvät kokonaisuudessaan voimassa.

Muutokset palveluntarjoalla

Ylläpitäjällä on oikeus siirtää kaikki tässä mainitut oikeudet tai velvollisuudet kokonaan tai osittain tytäryhtiölle tai seuraajalle tai sen liiketoiminnan omaisuuden ostajalle tai hankkijalle ilman käyttäjän etukäteen antamaa suostumusta. Käyttäjällä ei ole oikeutta luovuttaa mitään oikeuksiaan tai velvoitteitaan kokonaan tai osittain.

Sovellettava laki ja riitojenratkaisu

Tähän sopimukseen sovelletaan ja sitä tulkitaan Suomen lainsäädännön mukaisesti, lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia määräyksiä. Kaikista tästä sopimuksesta johtuvista tai siihen liittyvistä riidoista, kiistoista tai vaatimuksista tai niiden rikkomisesta, irtisanomisesta tai pätevyydestä on päätettävä Helsingin käräjäoikeudessa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimena. Kuluttajilla on oikeus nostaa kanne kotipaikan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa. Riitatapauksissa kuluttajat voivat myös turvautua kuluttajavalituslautakuntaan (kuluttajariita.fi) tai Euroopan komission tarjoamaan online-riitojenratkaisupalveluun (ec.europa.eu/odr).