Tarjotaan

Materiaalikatselmus

Materiaalikatselmus on käytännön työkalu yrityksen toiminnan tehostamiseen ja materiaalivirtojen hallintaan. Katselmuksella tunnistetaan tuotantoprosessista vaiheet, joissa voidaan vähentää materiaalien käyttöä, syntyvän jätteen määrää sekä ympäristöhaittoja. Samalla voidaan säästää merkittäviä määriä rahaa.

Miten materiaalikatselmuksen tekeminen hyödyntää yritystä?
» Syventää yrityksen tietoa omista prosesseista
» Saadaan selville hävikin juurisyyt
» Selvittää hävikin määrän ja paljonko hävikin tekeminen yritykselle maksaa
» Tarjoaa konkreettisia vaihtoehtoja, miten hävikkiä voidaan vähentää

LAB-ammattikorkeakoulu Oy

2630644-6
Lahden kampus, Mukkulankatu 19
15210
Lahti
sirpa.vinni@lab.fi
050-348 3245