Smartmes Tuotantoanalyysi

Tuotantoanalyysissä käydään yrityksen tehtaan nykytila läpi kattavasti tuotannon, huollon, laadunvalvonnan ja varastonhallinnan kannalta. Tuloksena syntyy selkeä arvio tilanteesta ja toteutettavissa oleva suunnitelma siitä, miten yrityksen valmistusta pitäisi kehittää tietojärjestelmien avulla.

Haetaan asiakasreferenssi yritystä

Haetaan Päijät-Hämeen alueelta yritystä, joka haluaisi toteuttaa itselleen referenssiprojektin Smartterin avulla. Ole yhteydessä ja katsotaan mahdollisuudet projektille. info@smartteri.fi Projekti voidaan myös toteuttaa suoraan asiakasyritykselle yhdessä tehdyn suunnitelman mukaan sisältäen 5 – 10 työtuntia.

verkosto

Haetaan Päijät-Hämeen alueelta kumppaniyrityksiä yhteistyömahdollisuuksien laajentamiseksi. Voit lähettää viestin info@smartteri.fi

Yrityssparraus

Yrityssparraus auttaa yritystä ja yrittäjää oman yrityksen asioiden ja ajatusten kehittämisessä eteenpäin luottamuksellisesti. https://yrityssparraus.com

Asiantuntijapalvelut

Asiantuntijapalvelu yritykselle, Smartteri konsultoi yritykselle tarvittavien toimenpiteiden tekemiseen kulloiseenkin haasteeseen. Rahoitus, hallinto, koulutus, kehitys, myynti, markkinointi, logistiikka, varastointi, verkkokauppa, IT.