Strateginen viestintä ja tarvekartoitus

Suunnittelemme yrityksen toimintaa yhdenmukaistavaa brändiviestintää, sujuvaa projektiviestintää sekä yrityksen arvoja välittävää vastuullisuusviestintää. Tarvekartoituksen tavoitteena on selvittää Sinun yrityksesi nykyinen tilanne, mahdolliset ongelmat, tulevaisuuden näkymät sekä yrityksesi palveluun tai tuotteeseen liittyvät odotukset.