Muovi- ja materiaalitekniikan laboratorio

Muovilaboratoriosta löytyy kattava välineistö materiaalien ominaisuuksien testaamiseen, mm. reologiset mittaukset, lujuus- ja lämmönkesto-ominaisuudet ja materiaalien tunnistus.

Materiaalikatselmus

Materiaalikatselmus on käytännön työkalu yrityksen toiminnan tehostamiseen ja materiaalivirtojen hallintaan. Katselmuksella tunnistetaan tuotantoprosessista vaiheet, joissa voidaan vähentää materiaalien käyttöä, syntyvän jätteen määrää sekä ympäristöhaittoja. Samalla voidaan säästää merkittäviä määriä rahaa. Miten materiaalikatselmuksen tekeminen hyödyntää yritystä? » Syventää yrityksen tietoa omista prosesseista » Saadaan selville hävikin juurisyyt » Selvittää hävikin määrän ja paljonko hävikin tekeminen yritykselle … Jatka lukemista